SERTIFIKATI

CENTRALNI REGISTAR OBJEKATA

ATOPIC-DRY SKIN-ANTIRID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYTOLOGY ANTIRID

 

 

 

 

 

OUTDOORS SPRAY

 

 

 

 

 

FACE CLEANSER IZVEŠTAJ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PROIZVODA

Sastav uljane mešavine „FACE CLEANSER“ istog je sastava kao i uljana mešavina „KARDIO BALANS“, te su  oba proizvoda, sa bezbednosnog aspekta, ispitivana na sadržaj teških metala i prisustva patogena.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST- ISPITIVANJE NA NECISTOCE/TESKE METALE

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST- MIKROBIOLOSKA

 

Advertisements