Rezultati istraživanja posle primene Kardio Balansa

Rezultati nakon 40 dana korišćenja Kardio Balansa:

Case study / Primer I – muškarac < 50 godina

Pre korišćena

Posle korišćenja Kardio Balansa

Case study / Primer II – žena < od 70 godina

Pre korišćenja
Posle korišćenja Kardio Balansa